3D Design

3D DESIGN by AFARIN JAHANSHIR

توضیحات : در مجموع چیزی در حدود 540 ساعت برای طراحی و دوخت این لباس زمان صرف شده است و این در حالی است که روند پیشرفت پروسه (طراحی و دوخت) تماما در حالت فورس ماژور (زمان کم) بوده است .

طراح و کوتوریر این لباس سرکار خانم آفرین جهانشیر است که این لباس را با توجه به فیزیک عروس خانم عزیز ، مرجان دوست داشتنی 😍  طراحی کرده است که البته برای تهیه این کلیپ با اجازه از مرجان عزیز لباس بر تن مدل شد و مراحل تصویر برداری صورت گرفت.

دز طراحی این لباس از بوته های گل رز الهام گرفته شده است که با توجه به کد رنگی امسال که توسط پنتون اعلام شده است ، تم کار با کمک هنر نقاشی به رنگ سال اجرا شد . همچنین برای درخشش هرچه بیشتر لباس در کنار سنگ اتریشی به رنگ نقره ای و مرجانی ، از متریال آینه نیز استفاده شده است .

بیشترین زمان صرف شده در طراحی این لباس به طراحی و اجرا قسمت گل و برگ های تری دی در جلو لباس اختصاص یافت .


DIRECTOR : ARNIA