عروس

لباس عروس و نامزدی یکی دیگر از بخش های کوتور می باشد که پروسه طراحی و ساخت آن همخوانی کامل با لباس شب دارد با این تفاوت که برای طراحی و دوخت لباس عروس ، به مدت زمان بیشتری نیاز است و همچنین پروسه طراحی لباس عروس ، به شدت پیچیده تر تخصصی تر می باشد .

برای دیدن نمونه لباس های عروس طراحی و دوخته شده توسط کوتور آفرین جهانشیر ، لطفا به گالری مراجعه نمایید