ظروف

روند طراحی ظروف به این صورت است که در ابتدا مشتریان برای مشاوره و همچنین انتخاب مدل به کوتور آفرین جهانشیر مراجعه می نماید و سپس نسبت به خرید ظروف خام مورد نظر اقدام میکند . ظروف را تحویل مجموعه داده و مجموعه پس از تکمیل فرایند طراحی ظروف را به مشتری تحویل می دهد .
به این نکته توجه داشته باشید که گاها این ظروف ، میتواند جزو ظروف قدیمی ای باشد که شما در منزل دارید و درحال حاظر تمایل به تغییر طرح و مدل آنها دارید .